INSCRIPCIÓN WORKSHOPS

  • que para o obradoiro de electrónica é preciso facer o ingreso de 32€ no seguinte número de conta: (ABANCA) IBAN ES38 2080 0554 10 3040006390 poñendo o teu nome como concepto
 

Verification